Trygderetten

Trygderetten, et uavhengig ankeorgan for NAVs vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger.

Trygderetten ble etablert ved lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966; administrativt hører den under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Ankesystemet er ellers beskrevet i folketrygdloven av 28. februar 1997 kap. 21.

Formannen, varaformannen og minst ett annet medlem skal fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer, minst ett medlem skal være lege og minst ett medlem skal ha kyndighet i attføring. I visse saker vil også legmenn ta del ved rettens behandling av de enkelte ankesaker.

Saksgangen

NAV-kontorenes og hjelpemiddelsentralens vedtak kan påklages til NAVs klage/ankeenhet i hvert fylke. Vedtak i klagesaker og vedtak som ikke kan påklages som over, kan ankes inn for Trygderetten. Først når en sak eventuelt også er avslått i Trygderetten, er det mulig å gå videre i det ordinære rettssystemet.

Se også folketrygden (De trygdedes rettigheter).

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 13.02.2009.

Foreslå endring

Fagansvarlig for Trygdemedisin

John Gunnar Mæland Universitetet i Bergen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.