Protister

Protister er en eldre systematisk enhet, foreslått av Ernst Haeckel i 1866 for et tredje rike av organismer forskjellig fra planter og dyr. Gruppen inkluderte opprinnelig alle bakterier, protozoer, encellede alger, slimsopper og svamper, det vil si organismer som viste liten differensiering med hensyn til celle- og vevstyper. Variasjon i bygning, livssyklus og evolusjon ble etterhvert for omfattende. Hele artikkelen