Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Biografier i norsk rettighetskamp

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel