Flatormer

Flatormer er en dyrerekke (Platyhelminthes) av flate, bilateralt symmetriske dyr. Regnes blant de mest primitive av flercellete dyr, og hører til de acoelomate dyr innen Protostomia. Rekken er meget omfattende, og det er beskrevet cirka 34 000 arter på verdensbasis. Rekken omfatter en klasse med frittlevende arter, og tre klasser med parasitter. Hele artikkelen