Hjuldyr

Hjuldyr er en gruppe mikroskopiske dyr, de fleste artene er mellom 0,1 millimeter og 1 millimeter lange. Hjuldyrene er blant de aller minste flercellete dyr, og kan forveksles med store protozoer. Navnet kommer av en krans omkring munnen, som med en virvlende bevegelse ligner hjul og som hjelper dyret med å svømme og spise. Hjuldyr er kjent for sin overlevelsesevne. Hele artikkelen

Ny artikkel