Bjørnedyr

Bjørnedyr er små, mikroskopiske dyr, 0,2 – 0,8 mm lange, de største opptil 2 mm lange. De har en fasong som kan minne om en bjørn. Finnes på land i moser, lav og jord, og i sedimenter i fersk- og saltvann. De er utbredt over hele jorden, inkludert Antarktis, og er kjent for sin overlevelsesevne. Bjørnedyr utgjør en egen rekke i dyreriket. Bjørnedyr har levd på jorden siden Karbon for mer enn 520 millioner år siden. Hele artikkelen

Ny artikkel