Mangefotinger

Mangefotinger er en underrekke av leddyr. Den omfatter de fire klassene fåfotinger, tusenbein, skolopendere og dvergfotinger. Det er kjent tilsammen ca. 16 000 arter av mangefotinger på verdensbasis. Et annet ord for mangefotinger er myriapoder.Alle mangefotinger har en langstrakt kropp med et tydelig hode og en bakkropp oppdelt i mange forholdsvis like ledd, og med mange leddelte føtter. Hele artikkelen