Veterinærmedisin

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 12 kategorier:

  1. Behandlingsformer
  2. Diagnostiske metoder
  3. Fiskehelse
  4. Forsøksdyr
  5. Lovverk i veterinærmedisin
  6. Pelsdyrhelse
  7. Personer og organisasjoner i veterinærmedisin
  8. Produksjonsdyrhelse
  9. Reproduksjon hos dyr
  10. Sports- og familiedyrhelse
  11. Sykdomsformer
  12. Vilthelse