Stjerneormer

Stjerneormer (Sipuncula) er en rekke i dyreriket der alle artene lever i havet. De er beslektet med leddormer, men kroppen hos stjerneormene er ikke leddelt. Artene varierer i størrelse, fra 0,5 cm til 70 cm lange. Det er beskrevet omtrent 350 arter på verdensbasis, og vi kjenner 18 arter i Norge. . Hele artikkelen

Ny artikkel