Lopper

Lopper, orden av vingeløse insekter, parasitter på pattedyr og fugl. Kroppen er flattrykt fra sidene, 1–8 mm lang, og hode, kropp og ben har bakutrettede hår og torner, som hindrer at loppene glir bakover i vertens hår- eller fjærkledning. Følerne er nedsenket i groper på hodets sider, sammensatte øyne mangler, men mange arter har punktøyne, andre mangler øyne. Hele artikkelen

Ny artikkel