Sivilsamfunn

Sivilsamfunn er en samlebetegnelse på de delene av samfunnet som består av frivillige organisasjoner, ulike pressgrupper og individer, som kommer sammen for å fremme en politisk sak eller løse en oppgave i fellesskap på frivillig grunnlag. Sivilsamfunnet kan også forstås som den delen av samfunnslivet som verken ligger innenfor offentlig sektor eller privat sektor (næringslivet). Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Sivilsamfunn

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 5 kategorier:

  1. Brorskap og ordenssamfunn
  2. Humanitære organisasjoner
  3. Interesseorganisasjoner
  4. Stiftelser og fond
  5. Tankesmier

Inneholder 1 artikler: