Språkvitenskapens fagdisipliner

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 16 kategorier:

 1. Fonetikk
 2. Grammatikk
 3. Leksikografi
 4. Onomastikk
 5. Oversetting og tolking
 6. Pragmatikk
 7. Psykolingvistikk
 8. Retorikk
 9. Samtaleanalyse
 10. Semantikk
 11. Sosiolingvistikk
 12. Språkhistorie
 13. Språkteknologi og -metodologi
 14. Språktilegnelse
 15. Språktypologi
 16. Språkvitenskapens grunnbegreper

Inneholder 0 artikler: