Sopp er et rike av organismer som ikke driver fotosyntese, men er avhengige av organisk næring for å leve. Til forskjell fra dyr har soppene utvendig og ikke innvendig fordøyelse. Sopp lever overalt hvor det finnes spor av organiske stoffer og under alle klimatiske forhold. Deres viktigste rolle er som nedbrytere av organisk materiale i naturen, ved sine mutualistiske samspill med alger og planter og parasittisme. Hele artikkelen