Evolusjonsbiologi er studiet av mekanismene og prosessene bak livets utvikling. Kort sagt er evolusjonsbiologi studiet av hvordan evolusjon foregår. Evolusjonsbiologi er et fagfelt innen biologi.  Evolusjonsbiologi handler blant annet om å forstå slektskapsforholdet mellom arter (fylogeni) artsdannelse hvordan mutasjoner og andre endringer i gener fører til evolusjonære forandringer hvordan organismer er tilpasset sine omgivelser hvilke faktorer som legger begrensinger på hvor raskt evolusjon skjer  . Hele artikkelen