Psykolingvistikk

Språkvitenskap er det vitenskapelige studiet av språk. Språk kan studeres ut ifra mange forskjellige innfallsvinkler.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Psykolingvistikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel