Politiet er et offentlig forvaltningsorgan som skal ivareta samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, påse at lover og andre reguleringer overholdes og etterforske og påtale rettskrenkelser. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Biografier innen politivesenet

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt