Kriminologi er vitenskapen om kriminalitetens årsaker, utbredelse og bekjempelse. Kriminologi er et samfunnsvitenskapelig fag, og det innebærer at kriminalitet studeres som et sosialt fenomen. Kriminologer studerer hva som er kriminalisert og hvordan dette endrer seg over tid og sted, kriminalitetsbildet og kriminalitetsutviklingen, lovbrytere og ofre, og samfunnets reaksjoner på kriminalitet og hvilke effekter og konsekvenser disse har.Kriminologi blir ofte oppdelt i forskjellige underområder. Hele artikkelen