Helseforetak og sykehus

Helseforetak er en samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF) som ble opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002. Virksomheten til regionale helseforetak og helseforetak reguleres av helseforetaksloven av 2001. Ved statens overtagelse av spesialisthelsetjenestene var det 47 helseforetak i Norge. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Sverre Braut

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 57 artikler: