Helseforetak og sykehus

Helseforetak, samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF), opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002.Virksomheten til regionale helseforetak og helseforetak reguleres av helseforetaksloven av 2001. Ved statens overtagelse av spesialisthelsetjenestene var det 47 helseforetak i Norge. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Sverre Braut

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 57 artikler: