Atferdsforstyrrelser

Atferdsforstyrrelse er en forstyrrelser i væremåte, særlig hos barn og ungdom, som skaper problemer for personen selv og andre. Begrepet brukes som en fellesbetegnelse både for aggressiv atferdsforstyrrelse og for forstyrrelser hos barn og ungdom hvor en bråkete eller brysom væremåte kan opptre samtidig med andre forstyrrelser som for eksempel ADHD og opposisjonell forstyrrelse. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Atferdsforstyrrelser

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt