Atferdsforstyrrelser

Atferdsforstyrrelse, forstyrrelser i væremåte, særlig hos barn og ungdom, som skaper problemer for personen selv og andre. Begrepet brukes som en fellesbetegnelse både for aggressiv atferdsforstyrrelse og for forstyrrelser hos barn og ungdom hvor en bråkete eller brysom væremåte kan opptre samtidig med andre forstyrrelser som f.eks. ADHD og opposisjonell forstyrrelse.Begrepet brukes også som betegnelse på en bestemt type atferdsforstyrrelse som er kjennetegnet ved aggresjon mot personer og dyr, ødeleggelse av andres eiendom, kriminalitet og systematisk brudd på allment godtatte regler for akseptabel oppførsel. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Atferdsforstyrrelser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 19 artikler: