Begreper og metoder i mikrobiologien

Mikrobiologi er læren om mikroorganismene. Mikroorganismer er encellete levende vesener som er så små at de bare kan ses i et mikroskop. Til mikrorganismene regnes bakterier, mykoplasmer, virus, protozoer, mange sopparter og noen algearter. Mikrobiologene innen medisinen er spesielt opptatt av mikroorganismene som forårsaker sykdommer. De studerer også andre smittestoffer som viroider og prioner samt smittestoffenes genetikk, som bakterie- og virusgenetikk, kjemoterapi og behandling med antibiotika og infeksjonsimmunologi. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Begreper og metoder i mikrobiologien

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt