Flerbørstemark

Flerbørstemark er en klasse av leddormer. De er en variert og mangfoldig dyregruppe, hvor de aller fleste artene lever i havet. Flerbørstemarkene kan være bare noen millimeter eller få centimeter lange, men noen arter blir 20 centimeter eller mer. Noen graver i mudderbunnen, der de bidrar til stoffomsetning og næring for andre organismer. Andre arter bygger rør på et hardt underlag. Hele artikkelen