Strømmetjenester er tjenester som overfører medieinnhold over internett. «Å strømme» for eksempel film, bøker, video, podkast eller musikk, er det å overføre data digitalt i sanntid. Innhold som «strømmes» kan konsumeres umiddelbart og skiller seg dermed fra nedlastbart innhold, som krever at brukeren først må laste ned innholdet før det kan konsumeres. Hele artikkelen

Ny artikkel