Organisasjoner innen infeksjonsmedisin

Infeksjonssykdom er sykdom som er forårsaket av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp eller parasitter). I mange sammenhenger blir begrepene infeksjonssykdom og infeksjon brukt synonymt. Men sykdom vil ofte innebære at pasienten har klinisk sykdom. Infeksjonssykdommer kan være akutte eller kroniske, og kan variere fra å være uskyldige, selvhelbredende og/eller lokaliserte tilstander til dramatiske tilstander med multiorgansvikt, som behandlet eller ubehandlet ender fatalt. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Organisasjoner innen infeksjonsmedisin

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt