Anestesi, intensivmedisin og smertebehandling

Fagansvarlig

Johan Ræder

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 3 kategorier:

  1. Anestesi
  2. Intensivmedisin
  3. Smertebehandling