Populasjonsdynamikk er et felt innen økologien der man studerer endringer i arters forekomst (antall) og utbredelsemønstre, se populasjonsbiologi.. Hele artikkelen