Molekylær patologi

Molekylær patologi er den delen av patologien som omfatter sykdomsmekanismene ved endringer i cellenes molekylære struktur og funksjon. Molekylær patologi omfatter undersøkelsesteknikker der man, alene eller i kombinasjon med andre undersøkelser (for eksempel vanlig lysmikrokopi og immunhistokjemi), studerer sykdom på molekylært nivå. Ved in situ hybridisering (teknisk metode brukt til å påvise nukleinsyrer – DNA og mRNA – i celler og vevssnitt) kan man kartlegge genmaterialet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Molekylær patologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel