Skog er et område med trær. For å kunne kalles skog skal området ha en viss størrelse, trærne en viss høyde og det skal ikke være for stor avstand mellom trærne. En skog er også så stor at trærne skaper et miljø som er forskjellig fra omgivelsene. En vanlig definisjon på skog er: Trær som står mindre enn seks meter fra hverandre, og som er eller kan bli fem meter høye. Hele artikkelen

Ny artikkel