Gravimetri

Gravimetri er å bestemme mengden av et stoff ved hjelp av veiing, eller konsentrasjonen av stoffet når volumet er kjent. Fellingsgravimetri går ut på å tilsette en prøve et stoff som felles ut sammen med stoffet som skal analyseres. For eksempel kan saltvann tilsettes sølvnitrat, for å felle ut klorid som fast sølvklorid. Det faste stoffet filtreres fra, tørkes og veies, og ut fra dette regner man ut mengden klorid oppløst i sjøvannet. Hele artikkelen

Ny artikkel