Mikrobiologi

Mikrobiologi er læren om levende organismer som er for små til å bli sett med det blotte øye og som man derfor må ha mikroskop for å se. Disse mikroorganismene, eller mikrober, er en stor gruppe som rommer prokaryote organismer som bakterier og arker, samt eukaryote organismer som sopp, protozoer og alger. Virus er ikke celler, men regnes likevel vanligvis som mikroorganismer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Mikrobiologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel