Konkursrett

Konkurs, en form for kollektiv gjeldsforfølgning av en skyldner. Den innebærer at skyldneren blir fratatt rådigheten over sine formuesforhold. Formuen blir som et konkursbo stilt under forvaltning av en bostyrer eller et bostyre, som realiserer alle formuesverdier til fordel for samtlige fordringshavere. Lov om gjeldsforhandling og konkurs av 8. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Konkursrett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt