Erstatningsrett

Erstatning, godtgjørelse (kompensasjon) i penger for påført skade eller tap. . Hele artikkelen