Familierett

Familierett, rettsdisiplin som behandler de juridiske problemer som oppstår i forbindelse med stiftelse og oppløsning av ekteskap, det økonomiske forhold mellom ektefeller, samboere, adopsjon og forholdet mellom foreldre og barn.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

John Asland

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 93 artikler: