Arverett og skifterett

Arverett, de rettsregler som bestemmer hvordan det skal forholdes med en avdøds etterlatte formue, er gitt i arveloven av 3. mars 1972. Se for øvrig arv. . Hele artikkelen