Petrokjemi

Petrokjemi, fagområde innen kjemisk industri der kjemiske produkter fremstilles av råolje og naturgass (petroleum). I den petrokjemiske industri produseres råstoffer for en rekke viktige produkter som plast, syntetisk gummi, syntetiske fibrer, maling, lakk, frostvæske og vaskemidler. Ca. 90 % av de utgangsstoffer som brukes til fremstilling av organisk-kjemiske produkter, er basert på olje og gass.Ca. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Petrokjemi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt