Nyhetsbyrå, tidligere telegrambyrå, er en mediebedrift som samler inn nyheter fra et større eller mindre område og distribuerer dem i form av en fortløpende nyhetstjeneste. Byråene har til hovedformål å dekke dagspressens og etermedienes behov for opplysninger om døgnets begivenheter. De fleste byråer leverer dessuten også oppsummeringer, analyser og bakgrunnsartikler for å sette de løpende nyheter inn i en større sammenheng. Hele artikkelen