Massemedier er teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. De viktigste massemediene var lenge begrenset til  presse, radio og fjernsyn. De når fortsatt ut til store grupper på veldig kort tid og brukes daglig av store deler av befolkningen. Etter årtusenskiftet har den digitale revolusjonen skapt grunnlag for mektige og mangeartede informasjonskonsern, med Google i spissen, som formidler nyheter og annonser i et omfang som er skjedd på bekostning av tradisjonelle mediers inntektskilder. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for TV og radio

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt