Plantegeografi er læren om plantenes fordeling på Jorden. Den en er et bindeledd mellom botanikk og geografi. Plantegeografien faller i to deler, floristisk og økologisk plantegeografi.. Hele artikkelen