Biogeografi er vitenskapen om de forskjellige planter og dyrs utbredelse på Jorden. Foruten å foreta ren geografisk kartlegging, forsøker man å forklare hvorfor organismene har den utbredelsen man observerer i dag. Det er da nødvendig å vurdere både økologiske og historiske faktorer. Planter og dyr har ulike tilpasninger til sine miljøer, og deres utbredelse bestemmes ofte av litt ulike faktorer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Plante- og dyreliv i verden

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel