Store norske leksikon

#Naturfag

Molekylmodell

zhu difeng/Shutterstock. Begrenset gjenbruk

Her er en samling artikler vi har arbeidet spesielt med å tilpasse til bruk i naturfagundervisning. Den første delen av artikkelen skal være tilgjengelig for elever i ungdomsskole og videregående skole. Lengre ned i artiklene kommer ofte tyngre stoff.