Store norske leksikon

Temaside

#exphil

Her er Store norske leksikons samling av artikler du kan lese til examen philosophicum. Siktemålet med ex.phil. er å bli bevisst om vitenskapens grunnlagsproblemer og bli trent i kritisk og selvstendig tenkning. Pensum varierer fra sted til sted, men dette er et utvalg tema som ofte er sentrale.

dyrevern

Dyrevern, virksomhet og tiltak for å sikre human behandling av tamme og ville dyr, og for å hindre at dyr blir påført lidelser. Dyrevern brukes som samlebetegnelse for ulike typer sosialt engasjeme...

Standard archaeopteryx lithographica  berlin specimen

utviklingslæren

Utviklingslæren er læren om hvordan livet på jorda har utviklet seg, og om mekanismene som driver denne utviklingen. Ifølge utviklingslæren har alt liv på jorda et felles opphav. Alt liv på jorda h...