Store norske leksikon

#exphil

Her er Store norske leksikons samling av artikler du kan lese til examen philosophicum. Siktemålet med ex.phil. er å bli bevisst om vitenskapens grunnlagsproblemer og bli trent i kritisk og selvstendig tenkning. Pensum varierer fra sted til sted, men dette er et utvalg tema som ofte er sentrale.

Standard platon

antikkens filosofi

Vestens filosofiske tradisjon innledes med tenkerne i antikkens Hellas, og innen denne greske filosofien etableres også naturvitenskap og matematikk. De første filosofer er de såkalte joniske natur...

Standard aristoteles

Aristoteles

Aristoteles er den viktigste figuren i vestens filosofihistorie, ved siden av Platon. Han var forfatter av grunnleggende tekster innen blant annet metafysikk, biologi, etikk, politisk filosofi, ret...

Standard platon

Platon

Platon var en gresk filosof, trolig den viktigste forfatteren i vestlig filosofihistorie. Han utviklet skjellsettende teorier om det gode, sjelen, fornuft, kosmos og hva det vil si at noe er. Plato...

Standard sokrates

Sokrates

Sokrates var en gresk filosof. Gjennom sitt virke i Athen og ikke minst sin påvirkning på Platon kan han sies å være en av de viktigste tenkerne i vestlig filosofihistorie. Hans utspørring av samta...