Abbreviated Injury Scale, et skåringssystem for alvorlighetsgraden (og dødeligheten) som følge av skader. Skalaens skadegrad 1 (små skader) til 5 (livstruende skader) i atskilte kroppsområder utgjør beregningsgrunnlaget for et annet mye brukt skåringssystem, injury severity scale (ISS).