Arbeidsforskningsinstituttet, tidligere Arbeidspsykologisk seksjon ved Arbeidsforskningsinstituttene i Oslo. Ble i 1987 utskilt som eget institutt. Særlig anerkjent for forskning på organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.