DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium, er tilsetningsstoffer som brukes for å holde cellekulturer ved like. Består blant annet av ulike aminosyrer, salter, glukose og vitaminer.