Den internasjonale kreftunion, organisasjon som skal planlegge og stimulere til igangsetting av forskning om årsaker til, og behandling og forebygging av kreft. IARC ble stiftet i 1965 av Verdens Helseorganisasjon og har sete i Lyon, Frankrike. Norge er medlem. Organisasjonen har 150–200 forskere som utfører forskning og informasjonsarbeid for å forebygge kreft. Et av de mest betydningsfulle arbeidene er utarbeidelse av monografier om mulig kreftfremkallende virkning av kjemikalier hos mennesker. Monografiene er allment tilgjengelige. IARC har bidratt mye til samordning av store internasjonale undersøkelser i kreftepidemiologi, blant annet når det gjelder mineralfibrer, vinylklorid, sveising på syrefast stål, fenoksysyreherbicider, papirindustri og asfaltlegging.