Det Audiologiske Institutt, universitetsinstitutt ved Rikshospitalet, opprettet 1950 ved donasjon av skipsreder Anders Jahre. Formålet er å drive forskning innen audiologi og akustofysikk, dvs. forskning vedrørende normal hørsel og hørseltap, hørselorganene, høreapparater og tekniske hjelpemidler, støy og støybekjempelse.