Det norske råd for hjerte- og karsykdommer, se Nasjonalforeningen for folkehelsen.