Diakonissehjemmet, Bergen, stiftet i 1918, er en selvstendig institusjon innen Den norske kirke. I dag eier og driver stiftelsen flere institusjoner og tiltak: Haraldsplass Diakonale Sykehus (med Sunniva Hospice), Haraldsplass diakonale høgskole, Garnestangen Ungdomshjem og Sjelesorgsenteret Haraldsplass. Stiftelsen er også medeier i Solli Nervesanatorium, som er lokalisert på Nesttun i Bergen.