Bergen, nå Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, eies av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og inngår i Helse Vests tjenestetilbud innenfor indremedisin, kirurgi og geriatri. Sykehuset har også egen hospiceenhet for alvorlig syke og døende pasienter.