Enterobacteriaceae, familie av gramnegative, fakultativt anaerobe og stavformede tarmbakterier, som dels finnes overalt i naturen og dels har mennesker eller dyr som spesielle verter. Noen slekter i familien er Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella og Yersinia.