Erysipelothrix er en slekt av grampositive stavbakterier. E. rhusiopathiae fremkaller rødsyke hos griser og erysipeloid (spekkfinger), en hudinfeksjon som minner noe om rosen, hos mennesker.