Erysipelothrix, slekt av grampositive stavbakterier. E. rhusiopathiaefremkaller rødsyke hos griser og erysipeloid (spekkfinger), en hudinfeksjon som minner noe om rosen, hos mennesker.